PEARL ICEM
SEDA ICEM
Aguamarina ICEM
ASH ICEM
ARENA ICEM
CELESTE ICEM
PLATINUM ICEM
PERSIMMON ICEM
Orquidea ICEM
BASALTO ICEM
WALNUT ICEM
PAPAYA ICEM
ICEM METALLIC GOLD
ALUMINUM METALLIC ICEM
KOBBER METALLIC ICEM
ICEM METALLIC BRONSE
ICEM OXIDE
 
 

Charter Colors

                          

 microcemento CIMENTART                  rustikk CIMENTART                         Stone CIMENTART                  Solid Color CIMENTART                    ICEM CIMENTART

* Fargene er omtrentlige. Hver datamaskinskjerm har en annen konfigurasjon slik at fargene kan variere noe.